Frequently Asked Questions

Ask a new question
Cancel
General
Bagaimanakah pemilihan bagi peserta-peserta kursus persaraan PDRM

 Pemilihan peserta akan dilakukan oleh Pihak Hal Ehwal Pesara Bukit Aman.

Back to top
Apakah syarat-syarat bagi peserta program Anak Remaja Berwawasan (AKRAB)

Syarat-syarat bagi program AKRAB adalah tingkatan 5 iaitu SPM dan pemilihan peserta akan dibuat oleh pihak BAKA mengikut kontinjen ketika program dijalankan.

Back to top
Berapa banyakkah program bakal persaraan PDRM dijalankan pada setiap tahun.

Program ini akan dilakukan pada setiap bulan kecuali pada bulan puasa.

Back to top
Adakah Yayasan Pengaman Ini mempunyai ahli?

Tidak, Yayasan Pengaman tidak mempunyai ahli tetapi mempunyai  Ahli Lembaga Pemegang Amanah dan mempunyai wakil-wakil Pengaman yang dipilih bagi setiap kontinjen.

Back to top
Siapakah yang boleh menyertai Program Anak Remaja Berwawasan (AKRAB)?

Anak-anak anggota/pegawai polis yang berumur diantara 13 sehingga 17 tahun.

Back to top
Bagaimanakah untuk menyertai Program Anak Remaja Berwawasan (AKRAB)?

Para peserta yang berminat perlulah melengkapkan borang permohonan yang diperolehi dari Bahagian BAKA disetiap Kontinjen dan perlulah dikembalikan semula kepada Bahagian BAKA bagi tindakan selanjutnya.

Back to top
Berapakah bayaran yang dikenakan bagi menyertai Program Anak Remaja Berwawasan (AKRAB)?

Tiada sebarang bayaran dikenakan bagi menyertai Program Anak Remaja Berwawasan (AKRAB).

Back to top
Bilakah Program Anak Remaja Berwawasan (AKRAB) akan dijalankan?

Program Anak Remaja Berwawasan (AKRAB) akan dijalankan disetiap negeri/kontinjen. Tarikh dan tempat program Anak Remaja Berwawasan (AKRAB) yang bakal dijalankan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.

Back to top

BULETIN YAYASAN PENGAMAN MALAYSIA